Koło naukowe - SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Komunikat: Nasza strona internetowa: http://www.sknpp.umed.wroc.pl/Nasz FB funpage:https://www.facebook.com/StudenckieKo%C5%82o-Naukowe-Piel%C4%99gniarstwa-Pediatrycznego-UMED-Wroc%C5%82aw-561433014013999/?fref=ts

Opiekun Koła Naukowego

dr Anna Rozensztrauch

Dostępny po zalogowaniu
Przewodniczący Koła Naukowego

Paulina Tylak

509523487
Adres koła naukowego:
Zakład Pediatrii Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
O kole naukowym
Przedmiotem zainteresowań członków Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Pediatrycznego (SKNPP) są aspekty wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z pielęgniarstwem pediatrycznym oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. Naszą aktywność naukową skupiamy na wspieraniu dzieci zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Naszym głównym celem naukowym jest prowadzenie i współudział w badaniach oraz działalność publikacyjna. Rozwijamy również własne zainteresowania oraz tworzymy możliwości dla samodoskonalenia.

Aktualności z życia koła