Lista Nagrodzonych Prac


Lista nagrodzonych prac VII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców oraz XXII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Lista nagrodzonych prac Lista nagrodzonych prac