O nas


Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN) UMW we Wrocławiu jest stowarzyszeniem mającym na celu: 

  1. podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych studentów, stażystów i absolwentów wszystkich wydziałów naszej Uczelni;
  2. wdrażanie studentów do pracy naukowej oraz podnoszenie ich kwalifikacji; 
  3. współpracę z władzami Uczelni.