Zakwalifikowane prace


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC NA VIII MIĘDZYNARODOWĄ STUDENCKĄ KONFERENCJĘ MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ XXIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH


Zakwalifikowane prace Zakwalifikowane prace<--------- Lista zaakceptowanych prac

Ze względu na brak wymaganej regulaminowo ilości prac sesja diagnostyki laboratoryjnej nie odbędzie się.  Wszystkie prace zostały przeniesione na sesję farmaceutycznej.

 - Ze względu na dużą liczbę artykułów przesłanych do sesji Case Report,  komitet organizacyjny postanowił przeprowadzić Case Report II.  Sesja odbędzie się w języku angielskim.