Zaświadczenia STN


W związku z wejściem w życie nowych zasad regulujących działalność organizacji studenckich w Uczelni, zaświadczenia o uczestnictwie w organizacji studenckiej (np. kole naukowym) wydawane są przez władze danej organizacji. STN nie wydaje już zaświadczeń o uczestnictwie w kole naukowym.